Terapeutiske samtaler

Ved hjælp af terapeutiske, udviklende og coachende samtaler hjælper jeg dig med at blive mere bevidst om, hvem du inderst inde er og at give dig en bevidsthed om uhensigtsmæssige handlinger, mønstre, tanker og følelser i din kommunikation og relationer. Og med udgangspunkt heri hjælper jeg dig til at skabe de ændringer, du ønsker samt at stå ved dig selv i dine relationer og din kommunikation. Blandt andet ved at du accepterer og respekterer dig selv, og bliver mere tydelig i dit sprog. Det vil styrke dig, så du får det bedre med dig selv, i relation til dig selv og andre mennesker.

Samtale er væsentlig, idet vi alle har behov for at blive mødt, hørt og set. Og ikke mindst fordi du kender din egen historie, relationer, følelser, tanker og fysiske symptomer bedst. Derfor er det også dig, der har løsningen og ikke mig som terapeut. Men udfordringen er ofte, at vi er så kraftigt påvirket af vores opdragelse, kultur og mønstre. Og det er her, jeg som terapeut kan hjælpe dig. Jeg kan hjælpe dig med at få øje på dine eventuelle uhensigtsmæssige mønstre og relationer. Jeg kan hjælpe dig til at forstå, at det du tænker om dig selv, måske ikke er sandt. Og jeg kan gennem en bevidstgørelse, både i form af samtaleterapi og med homøopatisk medicin, hjælpe dig til at ændre det, du gerne vil ændre.

Samtaleterapeutisk tager jeg primært udgangspunkt i åndsvidenskaben. Det vil sige, at jeg anvender den holistiske tilgang til mennesket. Og arbejder med sammenhængen mellem tanker (det mentale/ånden), følelser (det sjælelige/psykiske) og den fysiske krop. Jeg trækker desuden på en systemisk og narrativ tilgang i min coaching og psykoterapi.

Fortidens hændelser og dine tanker og følelser om disse hændelser, resulterer ofte i gentagelser og fastlåsthed i nutiden. Ved at sætte fokus på de temaer og mønstre, der er en udfordring for dig lige nu og her - men set i lyset af fortiden, er det muligt at komme til at forstå din fortid. Og gennem denne forståelse kan nutidige udfordringer forløses og forvandles. Således kan du i fremtiden blive fri for gentagelser og der åbnes op for nye og mere frie tanker, følelser og handlinger.

Udover samtaler kan terapien bestå af anbefalinger til konkrete øvelser, meditationer og læsestof, som du kan praktisere og fordybe dig i mellem konsultationerne.