Antroposofi

Som antroposofisk heilpraktiker lægger jeg vægt på det åndelige. Det betyder, at jeg ser på tingene i et andet perspektiv. Og at jeg fokuserer på, hvor tingene oprindeligt kommer fra og hvorfor. Det betyder også, at jeg ligger meget vægt på at formidle de universelle sandheder, som de fleste af os har glemt i det daglige: fx at det ikke giver mening, at vi stræber efter at blive en anden, end den vi er.

Vi er lige præcis som vi er skabt, og som vi skal være. Vi skal finde ind til kernen af det unikke individ, vi hver især er og være ligeglad med fx janteloven. Og vi skal stoppe med at sammenligne os med andre. Et billede på det er fx en have med en rose og et kastanjetræ. Det giver ikke mening, at rosen sammenligner sig med kastanjetræet, for så er den lille og bliver aldrig synlig nok. Rosen bliver smukkest og mest unik, ved at være som den er og ved at stråle så meget, som overhovedet mulig. Og idet den stråler, præcis som den er, så gør den også haven smukkere. Tilsvarende skal du stræbe efter at blive den bedste udgave af dig selv!

Når jeg siger, at du skal udvikle dig, er det ikke et udtryk for, at du skal være noget andet, end den du er, det er et udtryk for, at vi ofte ikke er den, som vi i virkeligheden er – idet vores tanker, følelser og handlinger er præget af vores opdragelse og kultur. Og vi påtager os nogle roller, som slet ikke er os. Vi skal simpelthen skrælle de lag af, som vi tror, vi er, men som intet har med vores kerne at gøre. Det tager tid, der er ikke nogen quick fix og det kræver, at du tager ansvar for dig selv og den situation, du er i og at du er klar til at arbejde med dig selv.

Med den åndsvidenskabelige tilgang, lægger jeg stor vægt på, hvad det er for et tankekompleks, du har. Dine følelser og fysiske symptomer er på ingen måde irrelevante og de bliver også inddraget i behandlingen. Men i åndsvidenskaben anses dine tanker for at have afgørende betydning for dine følelser og handlinger. Og hvis du ikke tænker sande tanker om dig selv og andre, så vil dine følelser og handlinger også blive usande. Med sande tanker mener jeg fx, at du er ligeså meget værd som alle andre, uanset dit job, uddannelse, stilling i livet etc. Vi ved det godt. Men i vores tanker, følelser og handlinger afspejler vi ofte det modsatte. Vi tror, at vi er, som vi er blevet fortalt i fx vores opdragelse og at vi er de roller, som vi påtager os. Men det, der er sandt for andre, er jo ikke nødvendigvis sandt for dig.

Den antroposofiske åndsvidenskab er en verdensomspændende kurturimpuls som er grundlagt af den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925). Antroposofi betyder visdom om mennesket og bygger på en indsigt om, at mennesket er et åndsvæsen, bestående af krop, sjæl og ånd. Antroposofien omfatter bl.a. videnskab om biodynamisk landbrug, læge videnskab, pædagogik, filosofi, kunst, litteratur, religion, åndsvidenskab, universets udvikling og verdenshistorie.

Antroposofi er udover at være en kundskab om mennesket, også en metode, hvorigennem mennesket har mulighed for at opnå erkendelse af sig selv som åndelig individualitet og bevidsthed om sin oprindelse i en oversanselig verden. Antroposofi giver mennesket impuls til at erkende sammenhænge i verden, i sit eget liv og i sit indre. Således kan mennesket handle efter denne erkendelse, udvikle sig og få nye erkendelser.

Antroposofien udvider forståelsen af videnskab, så der fremkommer svar på livets store spørgsmål. Det er en åndsvidenskabelig erkendelse af mennesket, der rækker ud over det blot materielle og ind i en spirituel virkelighed. Antroposofien bidrager således til et udvidet menneskesyn.

Læs mere om antroposofi og Rudolf Steiner på Antroposofi.dk