motivation og tilgang

Jeg brænder for at hjælpe mennesker, der står et svært sted i livet på grund af fx en livskrise eller psykiske vanskeligheder og at støtte mennesker i at udvikle sig på et åndsvidenskabeligt grundlag. Jeg er taknemmelig for at få lov til at følge og støtte andre mennesker et stykke af vejen i deres liv. Og at hjælpe mennesker med at forstå sig selv, og finde mening i det, de har været igennem og står i. Og ikke mindst at hjælpe mennesker med at blive bevidste om deres mønstre, tanker og følelser, så de kan blive mere frie af dem og skabe de forandringer i deres liv, som de ønsker. Jeg støtter og udvikler mennesker både i form af samtaleterapi, gennem undervisning og skriftlig formidling.

Mit livsfundament er antroposofien (åndsvidenskab). Og mit udgangspunkt er, at alle mennesker har en indre kerne og drivkraft, som er af åndelig/spirituel natur. Dette gennemsyrer min faglige tilgang og metode i både samtaleterapi, homøopati, undervisning og skriftlig formidling. Herudover er jeg inspireret af den narrative-systemiske tilgang.

Jeg har selv været igennem livskriser og sygdom, og har arbejdet intenst med at styrke min indre kerne, og med at forstå og ændre mine mønstre, tanker, følelser og handlinger. Alt sammen har bevirket, at jeg i dag kan møde klienter med stor medfølelse, varme og forståelse, så de kan åbne op og få hjælp til det, der er svært, udfordrende og smertefuldt for dem.

Ved siden af min terapeutiske praksis arbejder jeg i kommunalt og gymnasialt regi som terapeut, coach og vejleder for unge, der er psykisk sårbare og har psykiske diagnoser og udfordringer med angst, borderline, depression, selvskadende adfærd, ADHD, koncentrationsvanskeligheder, søvnproblemer etc. Gennem mere end 20 år har jeg arbejdet som vejleder, terapeut, rådgiver, coach, personaleansvarlig leder og formidler.

Jeg er uddannet og RAB-godkendt Antroposofisk terapeut ved Rosenkreuzerskolen og Karsten Munk Akademiet, Certificeret Systemtisk Coach fra Rambøll Management Consulting Attractor og Cand.scient.soc. i Public Relations fra Roskilde Universitet.