Beskyttelse af personoplysninger

I forbindelse med konsultationer fører jeg journal på din behandling, alene til brug for opfølgning på, hvad der arbejdes med i dit behandlingsforløb. Jeg har tavshedspligt og opbevarer dine data på forsvarlig vis.

- Det er kun mig som behandler, der ser oplysninger om dig.
- Jeg registrerer dit navn, adresse, alder, telefonnummer, e-mail og årsag til din henvendelse og hvilken homøopatisk medicin, der anvendes i behandlingen.
- Jeg laver desuden referat af behandlingsforløbet.
- Jeg registrerer ikke dit cpr. nummer.
- Jeg videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredje part. Kun på din forlangende.
- Data slettes, når formålet ikke længere anses for aktuelt. Og senest 10 år efter afsluttet behandling.
- Jeg bruger kun dig som kilde til de oplysninger, jeg registrerer.

I henhold til GDPR, beder jeg dig som klient, om frivilligt at underskrive en samtykkeerklæring for at bekræfte opbevaring af data og journalføring. Du har til enhver tid ret til indsigt i din journal. Og du har ret til sletning af dine informationer og til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte mig.

Mailadressen mail@gittebaek.dk samt kontaktformularen via min website er koblet op på Protonmail. Og er ifølge Protonmail sikret mod, at tredjepart får adgang til data.

Såfremt du kontakter mig via sociale medier, vil alt data, som går igennem disse sider, tilhøre ejerne af siderne. De kan gemmes og anvendes af tredjepart. Der kan desuden være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Læs mere om GDPR her

Der anvendes ikke cookies på denne website.